1. E.I.A.

Posudky pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě

- Kravín a dojírna se zázemím Jezdkovice Obchodní a výrobní družstvo Stěbořice,747 51 Stěbořice č. p. 168

- Větrné elektrárny Čaková Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 pošta Zátor

- Bioplynová stanice 840 kW Loděnice

- Kondominium Klimkovice – Hýlov

 Oznámení, dokumentace

- Statutárního města Ostravy, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Rozšíření parkoviště ul. Šeříkova Ostrava - Výškovice

- Vše pro vašeho Opla STUCHLA GROUP s.r.o.

- Rozšíření parkoviště u OÚ Baška Obec Baška

- Stavba vrtané studny na pozemku p.č. 7859/2 v k.ú. Panské Nové Dvory Kateřina a Petr Göttlicherovi, Harcovská 520, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

- Cvičný areál golfu Pavlíkova ul., Frýdek-Místek Komplexbank, spol. s r.o., Tržní 31, 738 02 Frýdek - Místek

- Přístavba výrobní haly fa UNIS COOL, s.r.o. UNIS COOL, s.r.o.

- Výrobní hala a sklad fa UNIS COOL, s.r.o., Staré Město

- Stavba vrtané studny a vodovodní přípojka na pozemku p.č. 2089 v k.ú. Morávka Ing. Ivan Heczko, Ing. Miroslava Heczková, Ph.D., Lutyňská 224, Orlová Lutyně

- Sběrný dvůr Nad terasou na pozemku p.č. 306, k.ú. Bludovice Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město

- Sběrný dvůr ul. Nová na pozemku p. č. 1698/2, k.ú. Šumbark Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461, 736 21 Havířov - Město

- Most přes řeku Olši u Budzoše Obec Návsí, 739 92 Návsí 327

- Letní bobová dráha Mosty u Jablunkova, TS Mosty u Jablunkova - neprojednáváno

- Lyžařský areál Mosty u Jablunkova, TS Mosty u Jablunkova -neprojednáváno

- Sběrný dvůr Palkovice, Obec Palkovice

- Beskyd Fryčovice – zpracování oznámení podlimitního záměru modernizace výroby rok 2008

-Řadové rodinné domy, ul. M.Alše, F-M

- Úprava centra obce Janovice

- Parkoviště ul. Mozartova, Frýdek-Místek

- Splašková kanalizace a ČOV Smilovice

- Beskyd Fryčovice – zpracování oznámení podlimitního záměru modernizace výroby rok 2009

- Ing. Pavel Fridrich, Frýdek-Místek, oznámení podlimitního záměru na akci - Novostavba autosalónu Pronto camper

- AK 1324, s.r.o., Obnova horské chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé chaty Slezský dům, přípojky inženýrských sítí, terénní úpravy a zpevněné plochy

- Město Frýdek-Místek,  Parkoviště ul. Mánesová, Frýdek-Místek

- Město Frýdek-Místek, Parkoviště ul. Anenská, Frýdek-Místek

- Obec Raškovice, Sběrný dvůr Raškovice

- Frýdecká skládka a.s, Sběrný dvůr Frýdek-Místek, lokalita Slezská

 2. Biologická hodnocení

- Rekonstrukce Petrova rybníka v Krnově, Povodí Odry, státní podnik

- Výstavba rybníku ve Staříči, p. Suder, Žabeň

- VKP Na Rybnících, Ostrava – Hrabová, p. Rotková, Sedliště

- Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana         Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra, Pöyry Environment a.s., Brno

- Technoprojekt a.s., Ostrava, Výstavba závodu na výrobu automobilového brzdového obložení ve Staříči

- Fotovoltaická elektrárny Greener Primus

- Fotovoltaická elektrárna Vojkovice

- Fotovoltaická elektrárna Pržno

- Fotovoltaická elektrárna Rychaltice

- Fotovoltaická elektrárna Dobrá

- Fotovoltaická elektrárna Krmelín

- Fotovoltaická elektrárna Nižní Lhoty

- Přírodně blízká protipovodňová ochrana – obec Karlovice, Zadní Ves, Pöyry Environment a.s., Brno

- Revitalizace říčního meandru vodního toku Lučina v obci Horní Bludovice, Obec Horní Bludovice

- BM servis a.s. Bohumín - Rozšíření řízené skládky – S-10 a S-00 Nový stav – III. etapa, BM servis a.s., Bohumín

- Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku –Místku – II.etapa, Magistrát města Frýdek-Místek

- Sjezdy z místní komunikace včetně propustů v k.ú. Pržno

- Vítkovská zemědělská s.r.o., Vítkov-Klokočov 61, 74747,  Klokočov u Vítkova – stavba rybníka

- Obec Bocanovice, "Úprava VT Černý potok"

- Ing. Miroslav Chleboun, Ostrava, Změny č.1 ÚP obce Václavov

- Technoprojekt, a.s., Ostrava , "Bučínský les"

- Litispendence s.r.o., Štefánikova 85/16, 738 01 Brno, Obchodní centrum Orlová – biologický průzkum dotčeného území

- Hydroprojekt CZ a.s., OZ Ostrava Golf – Hrabůvka

- Pozemkový úřad Frýdek-Místek, Obnova vodních nádrží na toku Mušalec

- Pozemkový úřad Frýdek-Místek, Frýdek-Místek Nádrž u křižovatky

- Obec Skotnice, Hončová hůrka

 3. ZPF – podklady pro vynětí, výpočty

- RDS – REAL DEVELOPMENT SERVICES, s.r.o , 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek

- Jan Czernek, Český Těšín

- LIFESTYLE – Kanadské dřevostavby Ostrava , s.r.o.

 4. Poradenství v ŽP – legislativa

- Město Frýdlant n.O. – posouzení ekolog. zátěže areálu Frymes

- Klub českých turistů, Frýdek-Místek (povolení k nakládání s vodami)

- Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.(legislativa)

- RDS – REAL DEVELOPMENT SERVICES, s.r.o , 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek

- Ing. Petr Bezecný, Anenská, Frýdek-Místek

- Obec Střítež

- Obec Ostravice, sběrný dvůr, posudek pro dotaci z OP ŽP

 5. Spolupráce při zpracování podkladů pro dotace z národních zdrojů i fondů EU

- RDS – REAL DEVELOPMENT SERVICES, s.r.o , 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek

 6. Podklady pro mýcení dřevin a náhradní výsadbu dřevin

- Inventarizace dřevin - Zpevnění náspu drážního tělesa na trati Újezdec – Luhačovice v km 2,1 – 2,3, Pöyry Environment a.s., Brno

- Úprava Porubky , inventarizace dřevin, Pöyry Environment a.s., Brno

- Úprava Porubky , náhradní výsadba , Pöyry Environment a.s., Brno