Čeladná

ZiB č.1 - Historie obce

ZiB č.2 - Kostel

ZiB č.3 - Informační centrum Čeladná

ZiB č.4 - Obecní úřad

ZiB č.5 - Škola

ZiB č.6 - Pomníčky odboje

ZiB č.7 - Muzeum Josefa Kaluse

ZiB č.8 - Pomník Jána Ušiaka

ZiB č.9 - Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje

ZiB č.10- Tis červený

 Historie obce

Počátky obce lze položit pravděpodobně do 15. století (možná i na konec 14. stol.).

První písemná zmínka o Čeladné však pochází až z konce 16. století, kdy je vesnice zapsána v urbáři hukvaldského panství z roku 1581. Podle pověsti je název obce odvozen od čeládky, která docházela na Hukvaldy. V 17. století vznikaly v horách skupiny stavějící se odpor proti vykořisťování. Z historie jsou známa jména zbojníků Ondráše a Juráše, kteří působili v celých Beskydech a podle pověsti měli jednu ze svých skrýší na vrcholu Skalka nad Čeladnou.

Avšak nejen zbojníci se toulali po beskydských lesích. V době třicetileté války vznikly bezpečnostní sbory, tzv. portáši. Jejich úkolem byla ochrana zemské hranice a přechodů přes ni. Portáši byli zrušeni v roce 1828. Čeladná byla zpočátku ryze zemědělská obec, avšak od 16. století začíná v Beskydech (a později i v Čeladné) těžba železné rudy. Zhruba v roce 1678 zde byla zahájena výstavba dřevouhelné vysoké pece. V povodí řeky Čeladenky se v 18. a 19. století těžilo dřevo pro výrobu dřevěného uhlí, které se dodávalo do železáren. Od roku 1880 působila v obci mechanická tkalcovna a výroba zápalek.

Na přelomu 19. a 20. století vznikly na okraji obce Lázně Skalka. V roce 1952 skončila lázeňská éra a z lázní se stala pobočka okresní nemocnice. V roce 2000 se nemocnice transformovala na Beskydské rehabilitační centrum.

V bývalém areálu továrny v centru obce byla do roku 1994 posádka československé lidové armády, avšak od roku 1999 probíhá celková přestavba tohoto prostoru a vzniká nové centrum s náměstím, novými provozovnami i byty.

V roce 2001 bylo v Čeladné otevřeno golfové hřiště a jezdecký areál.

 

Kostel
Římsko-katolický kostel Sv. Jana Nepomuckého v Čeladné byl postaven r.1784 ve spodní části obce a je zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Stojí u něj litinový kříž z roku 1834. Požehnán byl děkanem Ignácem Uhlířem v r. 1759, duchovní správa kostela začala v r. 1789. V r. 1851 byla postavena vlastní fara, která sloužila až do r.1991, kdy byla postavena stávající. V r. 1907 byl ustanoven pro Čeladnou kaplan (pomocný kněz), ale pro nedostatek místa nebydlel na faře. Kostel je vystavěn jednoduše v Josefínské době a interiér je pořízen z kostelů, které Josef II. zrušil. V r. 1974 byl kostel změněn dle směrnic II. Vatikánského koncilu. Ve farnosti působilo celkem 22 kněží farářů a 6 kaplanů. Kolem kostela byl hřbitov, který byl r. 1826 zvětšen a opatřen zdí. Současně zde byl postaven r. 1834 litinový kříž – dar arcibiskupského hraběte Chotka. Místo hřbitovní zdi později vznikla „márovna“ a hřbitov dostal živý plot. Na hřbitově je hrob poručíka Jána Ušiaka, velitele 1.čs. partyzánské brigády Jana Žižky, památník obětem fašismu a pomník na počest popravených partyzánů

 

Škola
První škola v dolní Čeladné vznikla u kostela r. 1786 a prvním učitelem byl rodák z Čeladné Cyril Kraut. Druhá škola v horní Čeladné vznikla poblíž hutí před r. 1869 a byla soukromá. R. 1869 se tato škola stala státní (veřejnou). Záznamy uvádějí tehdy 68 chlapců a 62 dívek. Prvním učitelem zde byl Jan Vojna. Byla to pobočka ke škole v dolní Čeladné. Od r. 1875 se stala samostatnou jednotřídkou. Od r. 1889 zde učil básník Josef Kalus. Ten se stal r. 1907 řídícím učitelem v dolní Čeladné. Dnes je ve druhé škole muzeum Josefa Kaluse.

 

Pomníčky odboje
V závěrečných letech 2. světové války byla obec jedním z center partyzánského odboje. Na území obce působili jak sovětští, tak i angličtí partyzáni. Jejich činnost dodnes připomínají pomníčky, kterých je v obci hned několik. Čeladná byla osvobozena dne 5. 5. 1945. 
Muzeum Josefa Kaluse
Budova, ve které se muzeum nachází, bývala původně „prostřední“ škola Čeladné. Muzeum učitele a básníka Josefa Kaluse (1855-1934) bylo otevřeno r. 1981. Budova je přízemní s upraveným půdním prostorem, se zahradou a pamětní deskou umístěnou na čelní vnější stěně . Uvnitř je také výstava o životě a díle malíře Františka Juliny, rodáka z Čeladné. Ve vstupní hale je připomínka hrdinství místních občanů za 2. světové války, kteří podporovali odboj. Podkroví má expozici s názvem „Údolím Čeladné“, která byla reinstalována r. 1993. Je tu zachycena historie regionu a přírodní lokality v údolí potoka Čeladenky. Z historie je to osídlování , valašská kolonizace, historie čeladenských železáren.V muzeu jsou pořádány také jednorázové výstavy regionálních umělců.

Pomník Jána Ušiaka
Ján Ušiak byl velitelem partyzánské brigády J. Žižky z Trocnova, který zde v boji proti fašistickým okupantům zahynul 3. listopadu 1944.

Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje
Kaple je umístěna u vodního pramene „Cyrilka“, je sroubená z trámů s přesahujícím „záhlavími“, barevně vyvedenými, střecha je výrazně jehlanovitá. Působí pseudolidovým pojetím s prvky netypickými pro lidovou architekturu. Na střeše je štíhlý vyšší dřevěný kříž. Druhou vedlejší stavbou je altán nad pramenem „Cyrilka“.Obě stavby vznikly r. 1936 podle návrhu ing. Rosky z Kroměříže. Postavila je tehdejší arcibiskupská správa lesů a statků. Blízko je myslivna, která se stavbami harmonizuje. Dřevěné stavby podobného typu stavěla arcibiskupská správa lesů a statků pro své zaměstnance v Beskydách. Kaple a altánek byly v 90. letech restaurovány. V kapli je tělo ukřižovaného Krista. V altánku nad pramenem je mozaika sv. Cyrila, který drží model kostela

Tis červený
Tis červený u samoty čp. 111. Obvod kmene
202 cm, výška 13 m, stáří asi 220 let.

 

 

Přírodní rezervace Klíny leží v CHKO Beskydy cca 2 km jižně od Kněhyně na východním rozsochu Čertův mlýn – Bukovina. Tvoří vzácnou ukázku přirozených jedlobukových porostů na příkrých kamenitých svazích. Bukové porosty jsou až 155 – 180 let staré.

Národní přírodní rezervace Kněhyně – Čertův mlýn leží v CHKO Beskydy a je tvořena vrcholem a svahy třetího nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd Kněhyně ( 1256,8 m n.m. a sedlem masívu Čertova mlýna ( 1205,8 m n.m, nejvyšší vrchol Zlínského kraje). Nachází se zde 5 známých pseudokrasových jeskyní o délce od 5 do 74 m, četné skalní výchozy a útvary. Po této NPR se lze projít po naučné stezce dlouhé 7 km s celkem 9 zastaveními. Vede od Martiňáku po červené turistické značce přes jihozápadní svahy masivu Čertova mlýna a prochází kolem jezírka Mořské oko na Pustevny.

K Čertovu mlýnu se váže stará pověst , kdy ženitby chtivý čert měl za úkol postavit během jedné noci mlýn a tak získat dceru místního sedláka. Úkol měl, jak jinak, dokončit do kuropění, což znamená do prvního zakokrhání. Čert předem odkoupil všechny kohouty ve vsi, ale sedlák jej přechytračil. Jednoho kohouta ukryl .Čertovi se dařilo a už měl mlýn postaven, ale potřeboval dopravit do něj poslední, ale nejdůležitější předmět, a to mlýnský kámen. A jako naschvál, zrovna když s kamenem letěl k Čeladné sedlákův kohout zakokrhal. Čert kámen odhodil a prohrál.

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně se nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně. Propasťovitá jeskyně je nejhlubší tohoto typu ( 57,5 m ) v Západních Karpatech., délka chodeb je 280 m. V jeskyni pravidelně zimuje až 100 jedinců netopýra velkého.

Přírodní rezervaci Smrk tvoří vysokohorský smrkový les a smíšené porosty ve vrcholové a podhřebenové oblasti na prudkých jihovýchodních a severozápadních svazích izolovaného masívu Smrku (1276 m). Nachází se v nadmořské výšce 890 - 1276 m, v Radhošťské hornatině, asi 3,5 km jihozápadně od obce Ostravice.

Přírodní rezervaci V Podolánkách tvoří podmáčená smrčina na rašeliništi, která zaujímá k jihu mírně ukloněný náplavový kužel na pravém břehu Čeladenky v pramenné oblasti široce rozevřeného horního uzávěru údolí. Leží v nadmořské výšce 630-700 m, asi 9 km jižně od obce Čeladná v Radhošťské hornatině. Rezervace byla vyhlášena v r. 1955, celková výměra 32,06 ha.

Beskydské rehabilitační centrum vzniklo počátkem 19.století na rozhraní Čeladné a Kunčic p.O. sanatorium pro Ostravské horníky s názvem Skalka( podle jednoho z vrcholu Ondřejníku). Za 2. světové války se zde rehabilitovali zranění vojáci a po válce byl z prostředků UNRRA postaven nový pavilón. V roce 1952 se majitelem lázní stal stát a byla zde zřízena nemocnice. Od poloviny devadesátých let je majitelem komplexu obec Čeladná. Rehabilitační centrum se zaměřuje na kardiorehabilitaci po operacích srdce a srdečních a cévních příhodách. Léčí se zde také nemoci pohybového ústrojí a neurologické choroby.

Golfový areál s 36 ti jamkovým hřištěm

Jezdecký areál (ustájení až 41 koní, sprchovací box a solárium pro koně, ozvučená uzavřená hala , ozvučené kolbiště a venkovní kryté kolbiště ).

Hrádek na Kozinci

Na výběžku sbíhajícím z úbočí Kněhyně, leží pozůstatky starého hrádku, který střežil obchodní cestu do Uherska.

 

Z obce Čeladná lze ze ZiB č. 1 dojít po žluté na Ondřejník (Solárka) a na druhou stranu do Frýdlantu nad Ostravicí a po modré značce ze ZiB č.9 do obce Kunčice pod Ondřejníkem.