Otázky a odpovědi

Jak postupovat v případě poškozených stromů, které ohrožují své okolí

Havarijní kácení

Podle §8 odst. 4) zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Tzn. stav po živelné pohromě a náhlém porušení stability či statiky stromu. Havarijní kácení není použitelné v případě poškození přetrvávajícího nějaký časový úsek. Např. proschlá koruna, stojící suchý strom, nejsou důvodem pro havarijní kácení. V těchto případech je nutné použit postup podle § 8 odst. 1 a 2 cit. zákona. Škoda značného rozsahu není v zákoně přesně vymezena, ale nabízí se použití pojmu „značná škoda“ z odst. 11 § 89 trestního zákona jako stonásobek nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením vlády, tzn. řádově tisíce korun.

Havarijní kácení

Podle §8 odst. 4) zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Tzn. stav po živelné pohromě a náhlém porušení stability či statiky stromu. Havarijní kácení není použitelné v případě poškození přetrvávajícího nějaký časový úsek. Např. proschlá koruna, stojící suchý strom, nejsou důvodem pro havarijní kácení. V těchto případech je nutné použit postup podle § 8 odst. 1 a 2 cit. zákona. Škoda značného rozsahu není v zákoně přesně vymezena, ale nabízí se použití pojmu „značná škoda“ z odst. 11 § 89 trestního zákona jako stonásobek nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením vlády, tzn. řádově tisíce korun.