Mám dlouholetou praxi ve státní správě  související s  vodním hospodářstvím. 
Posledních 18 let se zabývám problematikou ochrany přírody a posuzovaním vlivů záměrů a staveb na životní prostředí.