Mám dlouholetou praxi ve státní správě  související s  vodním hospodářstvím. Posledních 10 let se intenzívně zabývám problematikou ochrany přírody a posuzovaním vlivů záměrů a staveb na životní prostředí.