Nabídka

Mohu nabídnou nejen  poradenství v oblasti životního prostředí, ale i stavebního řádu, státní správy a související legislativy .

Hlavní obory mé činnosti jsou  hodnocení podle § 67 zák.č 114/1992 Sb., v patněm znění, a hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA). Pro obě činnosti mám příslušné a platné autorizace.

Jsem autorizovanou osobou k provádění posouzení podle §45i zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění , t.j. posuzování na ptačí oblasti a EVL ( Natura).

Dále mohu  nabídnout poradenství  v oblasti vodního zákona a stavebního řádu. Z příbuzných oblasti vyhotovím vynětí ze zemědělského půdního fondu nebo poradím v problematice odpadového hospodářství.

Vzhledem k možnostem spolupracujících osob mohu zprostředkovat zpracování projektové dokumentace pro územní i stavební řízení, zajištění rozhodnutí od územního řízení po kolaudační souhlas.